Wat beteken ONDERVERSEKERING?

What is meant by UNDERINSURANCE?
March 7, 2019
Under Insurance: Avoid the dreaded shortfall
March 25, 2019

Definisie van Onderversekering en die beginsel van “Gemiddelde”

Onderversekering kan die beste gedefinieer word as die situasie waar u versekeringsdekking (wat u versekeringspolis uitbetaal in die geval van ’n verlies en daaropvolgende eis), minder is as wat dit sou kos om die verlore items te vervang.

Dit beteken natuurlik dat terwyl u versekeringsuitbetaling u sal help om u verliese te vervang, u hierdie vervanging gedeeltelik moet finansier. Ons kan ook onderversekering beskryf as die  tekort  tussen die bedrag van die dekking gekies en die werklike vervangingswaarde van wat verseker word.

Die gevolg is dat u slegs ’n proporsionele deel van u eis sal betaal. In die geval van ’n eis, sal die beginsel van “gemiddelde” dan toegepas word.

Wat is die beginsel van “gemiddelde”?

Gemiddelde is ’n versekeringsbeginsel wat baie versekerde kliënte gefrustreer het – tog is dit  eenvoudig en maklik om te verstaan. Indien ’n item of eiendom onderverseker is, moet die versekerde ’n belasbare deel van elke verlies dra. Tegnies word jy jou eie versekeraar vir die balans van die verlies.

Gemiddelde is toegepas vir drie hoofredes:

  • om onderversekering te voorkom;
  • om ’n volle premie te kry vir die risiko wat die versekeraar dra; en
  • om te verseker dat elke party ’n billike deel van elke verlies dra.

Die formule vir “gemiddelde” is soos volg:

  • (Versekerde Bedrag / Waarde in Gevaar) x Bedrag van Verlies

Dit kan die beste verduidelik word deur middel van ’n  voorbeeld:

’n Masjien is verseker vir R10 000.

Die werklike vervangingswaarde van die item is R20 000.

As die masjien beskadig is deur brand wat herstelwerk tot gevolg het van R5 000 in herstelwerk, sal die eisafrekening soos volg bereken word:

(R10 000 / R20 000) x R5 000

Bedrag betaalbaar: R2 500

Hierdie artikel is ’n algemene inligtingsblad en moenie as wettige of ander professionele advies gebruik of aangewend word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings, of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak altyd jou regsadviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. Behoudens foute en weglatings (BFW)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X